Cộng đồng tiếng Đức

Thông báo
Xóa hết
Nivea
Nivea
Nhóm: Đã đăng kí
Tham gia: 5/10/21
Học viên A1.1

Chữ ký

Du bist nicht mein Hobby, sondern mein Leben.

Mạng xã hội
Hoạt động của thành viên
10
Bài viết
2
Chủ đề
0
Câu hỏi
3
Trả lời
0
Bình luận câu hỏi
10
Đã thích
34
Received Likes
0/10
Đánh giá
0
Bài viết Blog
4
Bình luận Blog
Chia sẻ: