Cộng đồng tiếng Đức

Thông báo
Xóa hết
Lang Tu
Lang Tu
Nhóm: Đã đăng kí
Tham gia: 5/10/21
Học viên A1.1

Chữ ký

7/ Gái miền Nam biét chiều hơn, nói năng dễ thương hơn gái Bắc

Mạng xã hội
Hoạt động của thành viên
23
Bài viết
3
Chủ đề
0
Câu hỏi
2
Trả lời
1
Bình luận câu hỏi
31
Đã thích
9
Received Likes
0/10
Đánh giá
0
Bài viết Blog
3
Bình luận Blog
Chia sẻ: